Monday, May 13, 2013

Saigon Rock & Soul-Vietnamese Classic Tracks (1968-1974)Tracklist:

1. Tinh Yêu Tuyệt Vời (The Greatest Love) 
2. Bài Ca Ngông (The Crazy Song) 
3. Cái Trâm Em Cài (Your Hair Clip) 
4. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (Long, Uneven Hair) 
5. Nỗi Buồn Con Gái (The Sadness Of Being A Girl) 
6. Con Tim Và Nước Mắt (Heart And Tears) 
7. Đêm Huyền Diệu (Magical Night) 
8. Sao Biển (Etoile Des Neiges) (Starfish) 
9. Mặt Trời Đen (Black Sun) 
10. Bừng Sáng (Dawn) 
11. Những Đóm Mắt Hoả Châu (Fireballs) 
12. Chuyện Tình Sao Ly (A Love Story From Sau Ri) 
13. Kho Tàng Của Chúng Ta (Our Treasures) 
14. Hoài Thu (Autumn Memory) 
15. Hờn Anh Giận Em (Jealousy) 
16. Duyên Phận Con Gái (A Girl's Destiny) 
17. Đố Ai (Riddles)

\

No comments:

Post a Comment